Nạn Khủng Bố tại Hoa Kỳ

Phỏng vấn ông Đỗ Văn Phúc trong chương trình Tiếng Gọi Công Dân, trên đài Phát Thanh Việt Nam, phát đi lúc 4 giờ chiều ngày thứ năm 16 tháng 12, 2015 do ông Đoàn Trọng Hiếu thực hiện Muốn nghe trực tiếp, xin vào website www.daiphatthanhvietnam.com, Bấm vào mục Tiếng Gọi Công Dân Khủng bố là loại … Continue reading Nạn Khủng Bố tại Hoa Kỳ