Vụ Kiện Người Quốc Gia

Diễn Tiến Chi Tiết Vụ Kiện của bà Nancy Bùi (tức ký giả Triều Giang), kiện ông Đỗ Văn Phúc năm 2009.

Dientienvukien

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *