Các Tác Phẩm của Đỗ Văn Phúc (đọc trực tiếp)

Remembering the ARVNFull

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Tập sách gồm hơn 2000 hình ảnh phù hiệu, huy hiệu, cấp hiệu, huy chương và hình ảnh chiến đấu của Quân Lực VNCH

ThoiSuHangTuan_

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Gồm các bài Thời Sự Hàng Tuần từ tháng 9 đến hết tháng 12, 2018

ThoiSuHangTuan_5

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Gồm các bài Thời Sự Hàng Tuần từ tháng 5 đến hết tháng 8, 2018

Diễn tiến vụ kiện

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Diễn tiến vụ kiện Nancy Bùi vs Đỗ văn Phúc

ThoiSuHangTuan_4

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Gồm các bài Thời Sự Hàng Tuần từ tháng 1 đến hết tháng 4, 2018

The Depths of Hell_B

(Click at the title to read the book)

Memoirs of a South Vietnamese soldier who suffered ten years in the Communist Concentration camps.

Thời Sự Hàng Tuần_3

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Gồm 19 bài Thời Sự Hàng Tuần từ tháng 8 đến hết tháng 12, 2017

ThoiSuHangTuan_2

(Bấm vào link màu Bấm vào link tựa sách để đọc để đọc)

Gồm các bài Thời Sự Hàng Tuần trên đài Phát Thanh Việt Nam

ThoiSuHangTuan_1

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Gồm 52 bài Thời Sự Hàng Tuần trên đài Phát Thanh Việt Nam

ChuyenMinhChuyenNguoi_2

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Những bài viết về diễn tiến cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2016 cùng phần bình luận.

ChuyệnMìnhChuyệnNgười_1

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Những bài phân tích, nhận định về hiện trạng xã hội, chính trị Hoa Kỳ.

MotThoiAoTran3

MotThoiAoTran

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Hồi ký của một người lính chiến đấu ở Bộ Binh với những gian khổ, nhưng đầy tự hào.

Bia

cuoitangdianguc

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Hồi ký của người tù chịu đựng 10 năm đày ải trong các trại  tù của Cộng Sản Việt Nam.

NHNRCoverwbis

nanhhumnocran

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Vạch trần  lý thuyết viễn vông của chủ nghĩa Cộng Sản và những âm mưu thâm độc, tàn ác của đảng Cộng Sản.

QueMeMuaXuanChuaVe_L

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Viết về Việt Nam còn chìm đắm trong đêm dài tăm tối dưới chế độ Cộng Sản. Gồm nhiều bài khững ký ức về quê hương thời thơ ấu.

thesnowqueen
Ba Chua Tuyet

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Truyện dịch từ Cổ tích Hans Chistian Andersen kể về mối tình bạn thơ ngây và đầy hy sinh của hai thiếu niên nam nữ .

vuondiadang

(Bấm vào link tựa sách để đọc)

Mười hai truyện cổ tích Đan Mạch hay nhất của

Hans Christian Andersen.

One thought on “Các Tác Phẩm của Đỗ Văn Phúc (đọc trực tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *