SƯ ĐOÀN 5 HÀNH KHÚC

Nhạc và lời Vũ Đức Nghiêm5thDiv1

Chúng ta là đoàn trai xông pha phong sương

Ra đi tươi cười vui hát khúc ca ly hương

Chốn sa trường cười vang coi khinh đau thương

Đất nước lâm nguy đoàn ta tiến nhanh lên đường

Trong gian nan, tiến lên đi Sư Đoàn 5

Cứu muôn dân thề xây ngày mai tươi sáng

Thu đông đây miền rừng hoang

Vươn lên bàn tay kiến thiết

Đấu tranh cho Việt Nam tự do

Ngày mai một ngày đẹp tươi

Toàn dân vang lời ca vang

Trên đường Bắc tiến cứu quê hương

Diệt quân hồ lang tan tác

Đi lên Sư Đoàn 5

Ca vang trên đường xa

Cùng nhau tiến lên oai hùng trong sương gió

Đi lên Sự Đoàn 5

Muôn dân đang chờ ta

Làm cho núi sông lừng danh Sư Đoàn 5.SD5HK