Daily Archives: November 10, 2016

Thời Sự Hàng Tuần 11/12/2016 – Kết Quả Bầu Cử

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Theo dõi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống 15037086_1402378439802722_4201173146336939296_nHoa Kỳ.

Cho đến 11 tối ngày thứ Ba, 8 tháng 11, kết quả vẫn lơ lững với 254 phiếu Đại cử tri cho Trump và 209 cho Clinton trong khi còn khoảng 7, 8 Tiểu Bang chưa kết thúc việc kiểm phiếu. Trong các Tiểu Bang đó, chỉ có Michigan là có số đại cử tri cao nhất là 16; các Tiểu Bang khác chỉ có 3 đến 5 phiếu. Theo sự lượng đoán vào lúc đó, Clinton phải thắng hết tại các Tiểu Bang còn lại thì mới thắng cuộc bầu cử. Nhưng chúng tôi điểm qua các Tiểu Bang đó, thấy gần như Trump dẫn đầu gần hết. Continue reading Thời Sự Hàng Tuần 11/12/2016 – Kết Quả Bầu Cử