Về Việc Đinh Hùng Cường Sửa Đổi Hiến Chương Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn

Chủ Tịch Cộng Đồng Washington DC, Maryland và Virginia là Đinh Hùng Cường âm mưu xoá bỏ cương lĩnh “Chống Cộng”. Xin xem video toàn bộ buổi họp do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh tổ chức có sự tham dự của Đinh Hùng Cường.

Xin mời đọc tập tài liệu gồm những văn bản, biên bản, video, audio… liên quan điến vụ này. Bấm vào tựa đề bên dưới đây:

Ho So CD_HTD

Vì cuốn video khá dài, chúng tôi xin cắt ra những đoạn quan trọng sau:

Ô Lê Hữu Em tranh luận với Nguyễn Văn Thành về 2 chữ “không cs” và “chống cộng”

Ông Nguyễn Văn Thành nói rằng ông đã lợi dụng khe hở của hiến chương để làm điều trên khi ông bị ô Lê Hữu Em chất vấn. Coi 1 phút youtube chứng minh tại đây:

https://youtu.be/nR-oyCazSYs

Ông Lê Hữu Em đặt vấn đề với Đinh Hùng Cường

Ông Thành viện cớ Ts Nguyễn Đình Thắng (dường như NK thứ hai của cộng đồng ) cũng sửa điều lệ nhưng ông lại không nói rõ ô Thắng đã sửa cái gì, có sửa chống cộng thành không cs như ông không ! Cá nhân HLC đã gửi mail trực tiếp hỏi ô Thắng về việc này ( có sửa điều lệ của Hiến Chương của Tổ Chức Cộng Đồng khi ông là CT hay không) nhưng không có hồi âm. Chứng cớ 1 phút ở đây: 

https://youtu.be/K8fWHwQkYS0

Cuối cùng, ông Nguyễn Quang Dũng đã phải gằn giọng “Ô Cường cứ làm như VP Thường Trực là một bộ phận có quyền tối cao vậy. VPTT chỉ là một nhóm người đại diện cho Hội Đồng Đại Diện để thường trực giải quyết các vấn đề. Ô Lê Hữu Em đã yêu cầu ông thu hồi cái lịnh sai của ông. Tại sao sai? Vì ông không theo đúng quy trình của tu chính là ( dự thảo, thảo luận, biểu quyết). Ông đã mập mờ đưa dự thảo rồi yêu cầu mọi người trong Hội Đồng Đại Diện trả lời vào ngày 25/8 là YES/or NO! chúng ta có 43 hội đoàn ở đây. Chúng tôi là Hội Đồng Đại Diện. Chúng tôi là VP Thường Trực! Chúng tôi là những người có tiếng nói. Chúng tôi có thể bất tín nhiệm cái VP thường trực. Ông không cần VPTT.” Coi tại đây ô Dũng nói 2 phút:

https://youtu.be/9JLGG25Kg4A

7-Ông làm ô Trần Nhật Thăng cũng phải lên tiếng ( đại ý: chưa chắc hiến chương có điều này nhưng ông Cường muốn thu hồi theo cái kiểu của ổng vậy xin quý vị cho ổng làm theo ý ổng đi). Nghe ở link sau 5 phút:

https://youtu.be/D30bJHjzKEQ

Ông Em nói rằng, “chúng ta làm một bản để nộp cho chính quyền để có 503c. Còn NẾU ô Thành nói rằng chúng ta phạm luật thì đã phạm rồi. Và nếu như IRS khám phá ra gì đó nên cái 503C của chúng ta sẽ bị termante. Nó terminate thì kệ nó. Không lẽ vì quyền lợi nhỏ nhặt mà chúng ta bỏ mục đích chống cộng hay sao. Không lẽ bây giờ cs nói cho chúng ta 50.000 rồi chúng ta bỏ chữ chông cộng sao”. Coi 1 phút ở đây: