Open letter to Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez

To the Hon. Alexandria Ocasio-Cortez

Member of the House of Representatives.

Dear Miss Ocasio-Cortez

Firstly, I congratulate you for the victory, elected as the youngest member of the House (one of the 3 chambers of the government as you said)

Secondly, I praise you as the most courage person who dared to run for the highest office while having the knowledge in politics as little as an elementary school student!

Hundreds of thousands of legal migrants who apply for U.S. citizenship must answer dozens of questions about the government. They surely know that the government consists of 3 branches (which you called chambers). They are: Executive, Legislative, and Judiciary (which you named the Presidency, the House, and the Senate)

Millions of people on earth know the differences between the Jewish/Syrian/Rwandan refugees and the Hondurans migrants. The formers fled the atrocity, genocide, persecution because of their belief, political stance, race etc. They are truly refugees. Whereas the later are simply migrants as they escape the poverty, seeking better life in another country.

I realize that you earned a college degree in International relations; but I wonder what you did during the class sessions. With such poor education, I don’t know how you are able to discuss the very important, serious political issues in the Congress! I suggest you to go back to school, retake some classes in politics and history for each time you speak, you don’t make people wonder and laugh at you.

One more thing: You, Andrew Gillum, Beto O’Rourke, Bernie Sanders… embrace and want to convert our country to a socialist state! Have any of you ever lived or experienced in any socialist country such as China, Cuba, North Korea, Vietnam, and Venezuela…?

I, myself, earned a degree in Political Science. I studied Marxism in years and had lived in the Socialist Republic of Vietnam for 15 years before being admitted to the United States as political refugee. My few word definition of socialism is The Worst Nightmare, The Greatest Man-made Catastrophe of the Humankind! You love it, I would be more than happy to buy you a one-way ticket to any socialist country. And do never come back!

You support free education, free health care?

May I ask where you get enough money to carry out your plans if not from the taxes paid by the hard working people? There are millions of lazy people who chose to stand in line at the Social Welfare offices rather than going to work!

And, free things are never the good ones. We would like to work harder to afford the better things than beg for the worst stuffs.

Please, open your eyes. Socialism is dead. It exists only in the dream!

I wish you well.

November 29, 2018

_________________________________________________________________________

Kính gửi cô Alexandria Ocasio-Cortez,

Dân Biểu Hạ Viện Hoa Kỳ

Thưa cô Cortez,

Trước hết, tôi xin chúc mừng chiến thắng của cô, đắc cử và trở thành một dân biểu trẻ nhất trong Hạ Viện Hoa Kỳ.

Kế đó, tôi cũng xin khen cô là người  can đảm nhất thế giới khi liều mạng ra ứng cử trong cơ quan cao nhất nước, trong khi sự hiểu biết về chính trị của cô chỉ ngang tầm một em học sinh tiểu học!

Cô nói trong một đoạn video rằng chính phủ Hoa Kỳ có 3 phòng (Chambers). Đó là Tổng Thống, Thượng Viện và Hạ Viện!

Thưa cô,

Hàng trăm ngàn người di dân hợp pháp khi xin nhập quốc tịch, đều phải trả lời hàng chục câu hỏi về công quyền. Họ dư biết ba ngành trong chính quyền Hoa Kỳ là Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp. Ngành (branches) chứ không phải là “chambers” như cô biết.

Cô cũng ví những người tị nạn Honduras giống như người tị nạn Do Thái, Syria, và Rwanda. Nhưng hàng triệu người trên thế giới biết rõ sự khác nhau giữa những người này. Người Do Thái, Syria, Rwanda chạy trốn sự ngược đãi, diệt chủng, bạo hành vì lý do tôn giáo, chủng tộc và chính trị. Đó mới thật là những người tị nạn. Còn người Honduras thì chạy trốn sự nghèo khó đi tìm cuộc sống tốt hơn ở nước khác. Họ là di dân mà thôi.

Tôi biết cô có bằng Cử nhân về Bang Giao Quốc Tế. Nhưng tôi không biết khi vào lớp nghe giảng, cô đã ngủ gật hay sao? Với kiến thức kém cỏi như thế, thử hỏi làm sao cô có đủ khả năng bàn cãi những vấn đề chính trị quan trọng tại Quốc Hội! Theo tôi, cô nên trở về trường, ghi danh học lại các môn lịch sử và chính trị; để có đủ hiểu biết, khi nói ra không làm cho người ta ngỡ ngàng và cười nhạo báng cô.

Còn một điều khác. Cô và các ông Beto O’Rourke, Andrew Gillum, Bernie Sanders ôm ấp chủ nghĩa xã hội và muốn đưa nước Mỹ vào con đuờng đó! Không rõ có ai trong số các vị từng sống và học kinh nghiệm trong những quốc gia theo chủ nghĩa xã hội như Trung Cộng, Bắc Cao Ly, Việt Nam, Cu Ba hay Venezuela không?

Bản thân tôi, cũng học khoa chính trị học, từng nghiêm cứu chủ nghĩa Marxism nhiều năm, và có 15 năm sống trong nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.  Tôi muốn dùng một số chữ để định nghĩa Chủ nghĩa Xã hội như sau: Đó là một giấc ác mộng tồi tệ, một thảm họa lớn lao cho nhân loại.

Cô yêu mến nó ư? Tôi xin mua tặng cô một vé máy bay một chiều để đến sống trong bất cứ quốc gia xã hội chủ nghĩa nào tùy cô. Nhưng xin cô không trở lại Hoa Kỳ nữa!

Cô chủ trương giáo dục đại học miễn phí, chăm sóc y tế miễn phí?

Xin cô cho biết cô sẽ dùng tiền ở đâu để thực hiện những kế hoach vĩ đai đó, nếu không phải là từ tiền đóng thuế của những người lao động cực khổ. Cô có biết hàng triệu người lười biếng sẵn sàng chọn sắp hàng ở các văn phòng an sinh xã hội lãnh trợ cấp hơn là chọn đi làm việc. Và, rõ ràng những thứ gì cho không đều không tốt. Chúng tôi thà đi làm kiếm thêm tiền để có khả năng mua sắm những thứ hàng tốt còn hơn đi ăn mày những thứ không ra gì!

Mong cô hãy mở mắt. Chủ nghĩa xã hội đã chết rồi. Nó chỉ có thể có trong giấc mơ mà thôi.

Xin chúc cô mọi điều an lành.

_________________________________________________________________________

Hiểu biết chính trị của một dân biểu Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa!

Alexandria Ocasio Cortez 29 tuổi, là một thành viên của đảng Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa vừa đắc cử vào Hạ Viện, đơn vị 14, Tiểu Bang New York. Cô này có cha mẹ gốc Puerto Rico, sinh ra và lớn lên ở khu Bronx, New York. Năm 2011, cô tốt nghiệp cử nhân Kinh tế và Bang giao Quốc tế tại Boston University. Cô từng làm thực tập sinh cho Thượng Nghị Sĩ Ted Kennedy và từng làm organizer cho ban tranh cử của Bernie Sanders. Khi ra tranh cử dân biểu New York, cô được sự yểm trợ tích cực của phong trào #metoo, Black Lives Matter, Planned Parenthood, Sierra Cliub… Đàng sau cô có các Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, Kirsten Gillibrand, cũng như Thị trưởng New York Bill de Blasio. Cô được xem là dân biểu trẻ nhất của Hạ Viện từ trước đến nay, và là người theo Chủ nghĩa Xã hội công khai.

Nhưng tuy tốt nghiệp khoa Bang giao Quốc tế, là một trong những ngành quan trọng của Chính trị học, cô Cortez lại hoàn toàn mù tịt về tổ chức công quyền của nước mình.

Mới đây, trong một video để cổ động cho giới trẻ trên truyền thông xã hội, cô Cortez đã nói nguyên văn như sau: “Nếu chúng ta chịu khó nhào ra làm việc để chắc chắn chúng ta sẽ giành lại ba “phòng” của Quốc hội… ơ, ơ, quên,, tất cả ba ‘phòng’ của chính phủ là: Tổng Thống, Thượng Viện, và Hạ Viện.” (If we work our butts off to make sure that we take back all three chambers of Congress… Uh, rather, all three chambers of government: the presidency, the Senate and the House.)

Trước hết, ba cơ quan của chính quyền phải gọi là ba ngành (branches), không ai gọi là ba phòng (chambers).  Kế đó, ba ngành này là Hành Pháp (gọi presidency cũng đúng đi), Lập Pháp (gồm Hạ Viện và Thượng Viện), và Tư Pháp (Tối Cao Pháp Viện và hệ thống Toà Án) chứ không phải là Tổng Thống, Thượng Viện, và Hạ Viện như sự hiểu biết của cô dân biểu xã hội chủ nghĩa này!

Học sinh lớp 5 của Mỹ, hay từ cấp trung học đã hiểu biết rất kỹ về công quyền. Người di dân cư trú hợp pháp khi đi thi nhập tịch cũng phải nằm lòng những điều cơ bản bày. Lẽ nào một dân biểu quốc hội mà không biết đến nó. Hay cô chỉ biết ba điều trong học thuyết Cộng Sản: nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, và đảng lãnh đạo!

Theo dư luận, cô Cortez từng nhiều lần buột miệng nói sai, bày tỏ sự kém cỏi về kiến thức chính trị. Họ nói rằng mỗi lần cô mở miệng trước công chúng, thế nào cũng có một vấp váp về lý luận. Có nhiều câu hỏi rất đơn giản nhưng cô cũng ú ớ, không trả lời nổi.

Với trình độ chính trị như thế, chẳng rõ hai năm tới, cô sẽ làm ăn thế nào trong Hạ Viện.