What will become of the USA in the near future?

What will become of the USA in the near future?

In a school district in Maryland, nearly half of students graduated with GPA below 1 (over 4).

Many schools are teaching Critical Race Theory, promoting LGBT and BLM.National

Debt up to 28,719 billion. Income Taxes hike! Border crisis ignored by Biden!

Đang xảy ra tại nước Hoa Kỳ giàu mạnh! Ở một học khu thành phố Baltimore (Maryland) gần một nửa số học sinh tốt nghiệp có điểm trung bình dưới 1. Có trường, học sinh có điểm trung bình cuối năm là 0.13 mà cũng tốt nghiệp, và lại nằm gần nhóm top half (nửa trên) của danh sách tốt nghiệp! https://www.westernjournal.com/public-schools-broken-student-got-0-13-gpa-yet-graduated-near-top-half-class/

Cũng tại nhiều học khu, vài tiểu bang đòi bỏ môn Toán và Đọc (reading) ra khỏi chương trình vì có nhiều học sinh không học và thu nhận được! (để tránh bị phê bình là kỳ thị người da đen, chúng tôi không nói rõ thành phần học sinh này thuộc da nào nhưng chắc 99% là học sinh này da không trắng, không vàng, không nâu!) Đồng thời, tại rất nhiều trường lại đưa vào học trình môn lý thuyết chủng tộc phê phán và nhiều nơi bắt học sinh phải tôn vinh phong trào BLM và LGBT! Có cô giáo tháo gỡ quốc kỳ Sao Sọc và ngang nhiên treo lên cờ ngũ sắc và buộc học sinh phải đọc lời tuyên thệ với nó.https://www.foxnews.com/us/critical-race-theory-schools-law

Nhân thể xin báo động với quý vị, nợ trần Quốc Gia ngày hôm qua lên tới 28, 719 tỷ đô la. Trong khi hành pháp Biden vẫn vung tiền như nước.

Trong lần nói chuyện tại Liên Hiệp Quốc mới đây, ông tuyên bố sẽ tăng gấp 4 lần (Xin nhắc lại, gấp BỐN lần) số tiền viện trợ các nước để chống cái gọi là Climate Change.

Trong 8 năm của Obama, nợ quốc gia tăng 10 ngàn (từ 9 ngàn lên 19 ngàn). Thời TT TRump 4 năm đã kềm được từ 19 lên chưa tới 23 ngàn (nếu không bị đại nạn covid, thì chỉ ở mức 21 ngàn). Chỉ 8 tháng, ông Biden làm tăng 6 ngàn (nâng từ 22 ngàn lên gần 28 ngàn!).

Cần biết: Hạ Viện DC và Hành pháp Biden dự trù tăng thuế lợi tức thêm hơn 10%.https://www.washingtonexaminer.com/opinion/democrats-corporate-tax-hike-would-kick-americans

Cũng nhắc là đã có đến 15 ngàn dân bất hợp pháp tập trung chỉ ở tại biên giới ở một thành phố nhỏ của Texas là Del Rio. Trong đó đa số là dân Haiti. Làm sao hàng ngàn dân Haiti vượt hàng ngàn hải lý tập trung về đây (cũng như trước đây, từng đoàn caravan từ Trung Mỹ).

Ai tổ chức cho họ? Mưu đồ gì?Dù bao nhiêu lời báo động, Biden và Harris che bị hai tai, làm ngơ trước khủng hoảng này mà còn dự trù mở lối cho khoảng 20 triệu dân bất hợp pháp được vào quốc tịch Mỹ!

Lại hỏi: Mục đích gì?https://www.foxnews.com/media/texas-lawmakers-immigration-crisis-del-rio

Cứ đà này, NƯỚC MỸ CỦA CHÚNG TA ĐI VỀ ĐÂU?