Tiểu Bang Texas Vinh Danh Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

This image has an empty alt attribute; its file name is 274064583_263205959348334_2537411935709121109_n-688x1024.jpg

Tiểu bang Texas vinh danh ông Đỗ Văn Phúc, cựu chủ tịch hội đồng quản trị CĐNVQG Hoa Kỳ, cho những đóng góp của cá nhân ông và tổ chức CĐNVQG HK góp phần vào sự thăng tiến của CĐ Việt Nam và đất nước Hoa Kỳ. Bà dân biểu TB Texas Stephanie Klick, thay mặt ông thống đốc và quốc hội tiểu bang Texas, ký tên và trao tặng bảng vinh danh tại TP Arlington-Dallas, TX. Nội dung như sau:

Tiểu Bang Texas

Gửi đến:

Michael Do, Chủ Tịch (1993-2021)

Nghị Quyết

XÉT RẰNG, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đã góp phần tạo những sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của người Mỹ gốc Việt; và

XÉT RẰNG, CĐNVQGHK – thành lập năm 1993, là một tổ chức phi lợi nhuận gồm có 35 cộng đồng thành viên trên toàn quốc- đã nỗ lực giúp đỡ những người Mỹ gốc Việt – phải xa lìa quê hương – bảo tồn được mối quan hệ văn hoá dân tộc trong khi hội nhập vào đời sống mới tại Hoa Kỳ; và

XÉT RẰNG, CĐNVQGHK từng phối hợp nhiều dự án với các thành viên và các tổ chức bạn để đạt thành quả tốt; thêm vào đó, CĐNVQGHK đã khuyến khích cư dân cộng đồng mình tham gia vào các hoạt động dân sự và chính trị để bảo vệ các quyền của họ cũng như hỗ trợ phong trào dân chủ và độc lập ở Việt Nam; và

XÉT RẰNG, CĐNVQGHK đã cung cấp những dịch vụ hữu ích cho cư dân cộng đồng mình, vừa đóng góp tích cực cho sự đa dạng của đất nước chúng ta. Tổ chức CĐNVQGHK xứng đáng được sự thừa nhận đặc biệt về những nỗ lực nói trên; Do đó

QUYẾT ĐỊNH, Vinh danh Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ về những đóng góp xuất sắc và gửi đến những người cộng tác trong tổ chức CĐNVQGHK những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho tương lai

Stephanie Klick

Dân Biểu Đơn vị 91.

Con dấu của Hạ Viện Tiểu Bang Texas