Monthly Archives: June 2022

Nỗi Buồn Nhược Tiểu

Đỗ Văn Phúc

Quốc kỳ VNCH chỉ ngang bằng Quân Kỳ các binh chủng Mỹ hay sao?

25 tháng 6, 2022 vừa qua, tại thành phố Mineral Wells chừng một giờ xe phía bắc của thành phố Dallas (Texas), đã khánh thành một viện Bảo Tàng Chiến Tranh VN mà được xem là lớn có hạng tại Mỹ. Hàng chục thành viên người Mỹ gốc Việt tại vùng Dallas Fort Worth đã đến tham dự.

Sau ngày lễ, một trang Facebook của một tổ chức người Mỹ gốc Việt ở Fort Worth đã post lên hàng chục tấm hình của buổi lễ khánh thành Viện Bảo Tàng Chiến Tranh Việt Nam cũng như hình ảnh trưng bày bên trong. Trong những tấm ảnh các thứ trưng bày trong Viện Bảo tàng Chiến Tranh VN, chỉ thấy hình ảnh, tài liệu, quân trang quân dụng và ảnh sinh hoạt của người lính Mỹ và một số hình ảnh và di vật của Việt Cộng triển lãm trong hai ba căn nhỏ (booth). Nhìn lui, nhìn tới, hoàn toàn không có lấy một tấm ảnh hay vật dụng gì của người lính VNCH! Sau đó, tôi đã gọi điện thoại hỏi và được Tiến Sĩ Phan Quang Trọng, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, xác nhận điều này!

Continue reading Nỗi Buồn Nhược Tiểu

Lại thêm vài từ ngữ bị ngộ nhận

Đỗ Văn Phúc

This image has an empty alt attribute; its file name is unnamed.jpg

Chuyện Dài Chữ Nghĩa in ra lần đầu vào tháng 3 năm 2022, nhiều bạn bè đã nhận xét cho rằng chuyện này này có lẽ sẽ vô tận vì chữ nghĩa mỗi ngày một biến đổi, tăng cường. Quả thế, hình như bên Việt Nam không có ngày nào là không nghe, đọc thêm một vài chữ mới; có khi hợp lý và cũng có khi rất kỳ lạ. Những ai muốn tìm vài phút giải trí thì cứ tìm đọc các bài viết từ Việt Nam chuyển qua; bảo đảm sẽ có những trận cười rũ rượi vì cách dùng chữ ngây ngô và những chữ sai chính tả vì do những người nói ngọng viết ra. Điều đáng buồn là nhiều vị ở hải ngoại tiếp tay phổ biến mà không chỉnh sửa lại các lỗi đó.

Như chúng tôi đã trình bày, ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú. Có nhiều từ ngữ khác nhau có cùng ý nghĩa, nhưng lại được dùng cách khác nhau, cho những trường hợp khác nhau.

Continue reading Lại thêm vài từ ngữ bị ngộ nhận

My Band of Brothers

Michael Do

From my bunker, Aspirant Tĩnh walked toward the tent, cursing,

“The SOB thinks he was a general. What’s a fucking arrogant!.”

Sergeant Hung, who was sitting by me, approached the new guy and asked,

“What’s wrong, Aspirant? Who is arrogant?”

“That damned Lieutenant Phuc, the commander. He acts like a big boss.”

“ He is here with me. Look! He is drinking at the table. You may have seen someone else.”

“So, who is the Lieutenant in the bunker? I saw him with his rank insignia on his cap,”

We burst into a laugh! It was Vinh, the deserter laborer, who served as my helper and coiffer.

“I am sorry, Lieutenant. I did not notice you earlier. I think the guy down there is the commander since he talks to me like a boss.”

Continue reading My Band of Brothers

The Somber Year-End Days at Loc Ninh

Michael Do

Lieutenant Nguyen Van Quoc, the Operation Officer of the 8th Regiment, lifted the poncho that covered the bunker to look at the sky. Although it was almost noon, the fog descended more and more over time and caused a thick blanket that obscured the view of the base area. Seeing the head of the S-2 Intelligence Officer peeking out at the next bunker, Quoc grumbled,

“What the weather! How do the soldiers fight in this bad condition?”

“The enemies are in the same situation!”

“Maybe they are fucking their bitches in that forest! Who knows?”

The two officers dressed up, walked to the TOC, and continued the chat.

Continue reading The Somber Year-End Days at Loc Ninh

The First New Year’s Victory

Michael Do

“Raise the Flag on the ThPong Vietnam Village before the Sunrise! An Audacious Determination on Battlefield in Cambodia.”

Captain Nguyen Chi Hien led the battalion in a triumphal return to Lai Khe.

That was the big headline run on the front page of all Saigon newspapers on the first days of the Tân Hợi lunar new year to celebrate the victory of the 4/8th Battalion at Snuol, Cambodia.

The truth is the battle began at sunrise and quickly ended in the afternoon. Although it was a short battle, it marked the first brilliant victory of the ARVN on the battlefield outside the frontier.

Continue reading The First New Year’s Victory