The National Vietnam War Museum

The National Vietnam War Museum at Mineral Wells, Texas.

Bản Việt Ngữ bên dưới

Michael Do

Nine months ago, on June 25, 2022, a group of dozens of Vietnamese Americans from Fort Worth arrived at Mineral Wells to attend the Opening Ceremony of The National Vietnam War Museum. Mineral Wells is a small city that is located about 40 miles west of Fort Worth. Viewing several photos taken at the venue, I was somewhat disappointed when seeing some exhibits on our enemies but a very rare thing about the ARVN’s soldiers who played the major role and suffered the ultimate sacrifice in the Vietnam War. I wrote an article to express my sadness and published it on the web and in many Vietnamese papers and magazines.

The Museum Board might know my complaint!

This month, March 2023, Mr. Wayne Sanderson reached out to the Vietnamese community! He sent an email letter to the leaders of the Vietnamese Community inviting them to an important meeting to discuss how the Vietnamese community would get involved in future museum activities.

Doctor Trong Phan (Chairman of the Board of Directors of the Vietnamese American Community of the USA) and his lady, Mr. Hanh Do and Thu Nga Do (Director of Saigon-Dallas Radio), Ms. Kim Oanh Le (a member of the DFW Community) and I, Michael Do (ex-Chairman of the VAC-USA) were at the meeting that started at 2:00 pm, March 18, 2023.

Mr. John Hyatt walked the group around in the large hall to explain every exhibit. The exhibits display according to the chronicle of the war. The gift shop is right in the main hall, where many boards and tables are displaying a variety of small items from the US Armed Forces such as pins, patches, hats, maps, books, etc. They are for sale to visitors.

At the meeting, Mr. Ean Tillett, the Museum Director, described the progress of his work in phase 1 that had been completed with the existing building. The second phase will start soon with a groundbreaking ceremony expected this fall. The project is to build an adjacent building and create more displaying booths. He said he would build a gallery that features a part of a busy street of Saigon in the area allocated to the Vietnamese side.

In phase 2, the museum will have more exhibits on the major battles and events such as Ranch Hand Operation, Ia Drang, Tonkin Gulf, CIA secret war, Vietnamization, Mau Than General Offensive,  Cambodian Incursion, Lam Son 719 Operation…

For the Vietnamese side, the museum will have booths or exhibits to introduce Vietnamese history and culture, Sino-Vietnam, Franco-Vietnam relationships, religious sects and conflicts, the Montagnards, North-South differences, the Vietnam War

It is a big project that requires great efforts in advertising, promoting, and most importantly, fundraising. We expect the groundbreaking ceremony will be a big day that may attract hundreds of attendees from both the American and Vietnamese communities.

Dr. Trong Phan and I were invited to join the Boards.

The following are some highlights of the museum quoted from the Museum website:

The National Vietnam War Museum project was formalized in 1998 to develop a national venue that would create an atmosphere of learning about the Vietnam War era, and engage people of all ages, nationalities, and political points of view.

In 1999, the museum was incorporated as a 501(c) (3) corporation in the State of Texas and purchased a 12-acre site in Mineral Wells, Texas, approximately 50 miles west of Fort Worth. In addition to establishing a Board of Directors, the museum established a Board of Visitors, prominent individuals selected to advise the Board of Directors and promote the museum’s cause. The museum has also established sponsorship relationships with a number of local and national veterans’ organizations to promote the museum to their memberships.

The museum has been designed to tell the unbiased story of the approximately 2.7 million servicemen and women who served there; the civilian contractors who supported their efforts; the Vietnamese people, their culture and history; and those on the home front, both those who supported and those who protested the war.”

Source: “About The National Vietnam War Museum”

https://www.nationalvnwarmuseum.org/the-museum-today.html

Although Mineral Wells is a small city, it is surrounded by many points of interest and historic landmarks such as Fort Wolter, the former big army base where hundreds of South Vietnamese helicopter pilots were trained, Clark Gardens Botanical Park, Lake Mineral Wells State Park, Old Jail Museum, Little Rock Schoolhouse Museum, W.K. Gordon Center for Industrial History, Possum Kingdom State Park…

By visiting the National Vietnam War Museum, we will recall so many unforgettable memories; contributing to the museum project is an effective way to preserve our heroic struggle in the past and pass it down to the next generations.

We will send out a notification on how you can help with the project. We need you to donate the war-related items that you brought when leaving Vietnam for the United State

Here are the physical address, website, and Facebook page of The National Vietnam War Museum

12685 Mineral Wells Highway, Weatherford, Texas (don’t send letters or packages to this address)

https://www.nationalvnwarmuseum.org/

https://www.facebook.com/nationalvietnamwarmuseum

Giới Thiệu Viện Bảo Tàng Quốc Gia Chiến Tranh Việt Nam tại Mineral Wells, Texas.

Đỗ Văn Phúc

Chín tháng trước đây, ngày 25 tháng 6, 2022, Viện Bảo Tàng Quốc Gia về Chiến Tranh Việt Nam (The National Vietnam War Museum) được khánh thành tại Mineral Wells, một thành phố nhỏ cách trung tâm thành phố Fort Worth chừng 48 dặm, khoảng một giờ xe. Nhìn qua những hình ảnh trong và ngoài của buổi lễ khánh thành, chúng tôi đã chạnh lòng vì thấy thiếu những biểu tượng của phía Việt Nam Cộng Hòa, trong khi đó, lại có hai nơi trưng bày hình ảnh của du kích Việt Cộng. Chúng tôi đã viết ngay một bài nhan đề “Nỗi Buồn Nhược Tiểu” để nói lên sự thất vọng của chúng ta khi những người đóng vai trò chính yếu, hy sinh lớn lao nhất lại bị quên lãng.

Ban Giám Đốc Viện Bảo Tàng đã nghe được lời than phiền này!

Tháng Ba năm nay, ông Wayne Sanderson đã thay mặt Hội Đồng Quản Trị gửi thư mời nhiều nhận vật Cộng Đồng Việt Nam tại vùng Dallas-Fort Worth đến Mineral Wells để tham dự một cuộc họp hòng lắng nghe ý kiến của chúng ta và họ cũng trân trọng mời một hai thành viên tham gia vào Hội Đồng Quản Trị hay Cố Vấn.

Một đoàn Việt Nam sáu người đã dự cuộc họp diễn ra lúc 2 giờ chiều ngày 18 tháng 3, 2023 trong đó có ông bà Tiến Sĩ Phan Quang Trọng (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ), ông bà Đỗ Hạnh và Thu Nga (Giám Đốc Đài Phát Thanh Saigon-Dallas), bà Lê thị Kim Oanh (thành viên cộng đồng DFW) và tác giả bài này.

Ông John Hyatt đã hướng dẫn đoàn Việt Nam đi từng phòng triển lãm để giới thiệu trước khi chính thức vào cuộc họp. Ngay phòng ngoài cùng của Viện Bảo Tàng có trưng bày và bán các phù hiệu, decals, tranh, lịch, những mòn lưu niệm về các đơn vị Quân Lực Hoa Kỳ.  Cuộc chiến Việt Nam được trình bày theo trình tự thời gian; khởi đi từ chiến tranh Pháp Việt, qua giai đoạn Quốc Cộng, Hoà Đàm Paris và kết thúc ở cuối vòng.

Theo lời giải thích, phần hiện hữu tại khuôn viên chỉ mới hoàn tất ở giai đoạn một. Giai đoạn hai sẽ thêm vào mội building để trưng bày về những biến cố lớn ở Hoa Kỳ trong giai đoạn chiến tranh; những sa bàn các trận đánh lớn (như trận Ia Drang, Vịnh Bắc Bộ, cuộc hành quân Ranch Hand); các trưng bày về hoạt động chiến tranh đặc biệt, Việt Nam Hoá Chiến Tranh, Tết Mậu Thân, hành quân Kampuchea, Lam Sơn 719…

Về phần Việt nam, sẽ mở ra những phòng để giới thiệu về văn hoá, lịch sử Việt Nam qua 4000 năm. Trong đó sẽ có các chủ đề: quan hệ Việt-Hoa, Việt-Pháp; Nam-Bắc (thời chiến  tranh chống xâm lăng bắc Cộng); mối quan hệ nông thôn – thành thị;  những tranh chấp chính trị, tôn giáo; các sắc dân thiểu số vân vân. Đặc biệt sẽ dựng lên mô hình một đường phố tiêu biểu của miền Nam.

Với dự án lớn lao này, việc tiến hành đòi hỏi những nỗ lực rất lớn trong việc quảng bá và quyên góp vì chi phí sẽ lên trên dưới một triệu đô la. Trong tương lai, Viện Bảo Tàng sẽ tổ chức một lễ đặt viên đá xây nền móng cho cơ sở của giai đoạn hai với những chương trình đặc biệt, hấp dẫn.

Tiến Sĩ Phan Quang Trọng và tôi đã nhận lời tham gia vào Hội Đồng Quản Trị với tư cách đại diện cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu sơ về quá trình hình thành của Bảo Tàng Viện.

Vào năm 1998, dự án thành lập Viện Bảo Tàng được hoàn tất để xây dựng một cơ sở tầm vóc quốc gia nhằm làm trung tâm giáo dục về thời đại của Chiến Tranh Việt Nam cho quần chúng thuộc mọi lứa tuổi, mọi sắc dân và khuynh hướng chính trị.

Qua năm 1999, Viện Bảo Tàng được Tiểu Bang Texas chính thức thừa nhận là một hiệp hội bất vụ lợi có qui chế 501 (c). Viện được xây dựng trên một lô đất rộng 12 mẫu tây ở thành phố Mineral Wells, cách Fort Worth khoảng 50 dặm. Ngoài Board of Directors (Hội Đồng Quản Trị ) gồm 13 người, còn có Board of Visitors (tạm dịch là Hội Đồng Tham Vấn) là cơ quan quản lý ở mức cao nhất có quyền quyết định chính sách và phê chuẩn ngân sách. Viện Bảo Tàng cũng lập ra các mối liên lạc để bảo trợ với các tổ chức cựu chiến binh trên toàn quốc để quảng bá và thu nhận hội viên.

Viện Bảo Tàng sẽ là nơi để tìm hiểu về lực lượng quân sự 2.7 triệu chiến sĩ Hoa Kỳ và những nhân viên dân chính Mỹ đã từng tham dự trong cuộc chiến Việt Nam; cũng bao gồm luôn nhân dân Việt Nam với nền văn hoá và lịch sử; và cũng không quên những quần chúng Mỹ ở hậu phương, không phân biết những người ủng hộ hay chống đối chiến tranh.

Tuy Mineral Wells là một thành phố nhỏ, nhưng quanh đó là một nơi tụ hội nhiều trọng điểm lịch sử và thắng cảnh như: Fort Wolters là nơi có trường phi hành mà hàng trăm sĩ quân Không Lực Việt Nam từng theo học để trở thành phi công trực thăng,  Công Viên Thảo Mộc Clark Gardens Botanical Park, Công Viên Hồ Mineral Wells (Lake Mineral Wells State Park), Old Jail Museum, Little Rock Schoolhouse Museum, W.K. Gordon Center for Industrial History, Possum Kingdom State Park…

Thăm Viện Bảo Tàng Chiến Tranh Việt Nam để nhớ lại những kỷ niệm đáng quí; đóng góp tài lực cho dự án của Viện Bảo Tàng là giúp duy trì hình ảnh và tiếng nói của chúng ta cho người bản xứ và các thế hệ sau  của chúng ta hiểu biết về một giai đoạn bi hùng xa xưa.

Chúng tôi sẽ có thông báo về việc quyên góp tài chánh. Trước mắt, xin quí vị sẵn sàng hiến tặng những di vật của QLVNCH gồm có: Huy hiệu, phù hiệu, quân phục, tài liệu, bằng chuyên môn, vân vân. Phải là các món nguyên gốc làm trước tháng 4, 1975, không phải hàng mới làm lại  sau này ngoại trừ sách báo liên quan đến chiến tranh VN..

Sau đây là địa chỉ, website và trang Facebook của Viện Bảo Tàng:

12685 Mineral Wells Highway, Weatherford, Texas

https://www.nationalvnwarmuseum.org/

https://www.facebook.com/nationalvietnamwarmuseum