Max Grant: Những Lừa Bịp về Trợ Cấp của Chính Phủ

Đỗ Văn Phúc

Mới hôm qua, một người bạn gọi điện thoại hỏi về cái gọi là Max Grant mà theo một nguồn tin từ San Diego miêu tả cặn kẽ như sau: “Đây là khoản tiền mà thế giới trao quyền cho chính phủ liên bang để trợ cấp cho những người già dùng trả các chi phí trong đời sống…”

Nghe qua, chúng tôi thấy lạ quá. Thế giới nào, thế giới là ai mà có quyền để trao cho Liên Bang Hoa Kỳ? Nước Mỹ có hàng chục triệu người già, đang lãnh hoặc trợ cấp an sinh (SS benefits) hoặc SSI hoặc những phụ cấp có từ lâu của liên  bang hay tiểu bang.

Chúng tôi vào Google, gõ hai chữ Max Grant và thấy hiện lên một loạt những trang web trung gian, quảng cáo của các dịch vụ tư nhân mà khi bấm vào các link, nó lại chuyển đến thêm các trang quảng cáo khác, giống như chúng ta đi vào con hẻm lớn rồi rẽ thêm qua các hẻm nhỏ khác, gần như bất tận và lạc vào rừng không lối ra. Có khi vào một cái link nào đó, liền bị yêu cầu phải ghi danh (register) và cung cấp nào là zip code, nào là địa chỉ điện thư, nào là số điện thoại. Rồi lại phải trả lời nhiều câu hỏi về chi tiết cá nhân khác. Chúng tôi dừng lại đúng lúc trước khi sa vào mê hồn trận và mắc bẫy.

Khi bấm vào trang web chính thức của chính phủ Health and Human Service (https://www.hhs.gov/) gõ vào ô tìm hai chữ Max Grant, thì được trả lời: “Sorry, no result found for max grant…” Dĩ nhiên, có những trang web chính thức của chính phủ về các loại grants khác (https://www.grants.gov/), nhưng dứt khoát không hề có cái gọi là “max grant.

Chúng tôi xin giữ nguyên chữ Grant để khỏi giải thích dài dòng. Grant trong Anh ngữ có nghĩa là bằng lòng cho hay cho phép một điều gì được yêu cầu. Grant trong bài này là khoản tiền cho, trợ câp của chính phủ (a sum of money given by a government or other organization for a particular purpose). Ví dụ Pell Grant là tiền học bổng cho học sinh nghèo.

Có lẽ có lúc quí nhận nhận từ điện thư, điện thoại, lời nhắn qua cell phone rằng chính phủ sẽ trợ cấp cho quí vị một khoản tiền để chi trả  cho việc học, sửa chữa nhà cửa, doanh nghiệp mang tính cách gia đình, hoặc trả các hoá đơn còn nợ… Tất cả đều là bịp bợm. Tất cả chi tiết sau đây được trích dịch ra từ trang web chính thức của Ủy Hội Thương Mại Liên Bang (The Federal Trade Commission) thuộc chính phủ Hoa Kỳ để chứng minh rằng những lời quảng cáo về khoản tiền cho không từ chính phủ (Government Grants) đều là sự lừa bịp và những cách thức để tránh bị gạt về những khoản tiền cho không của chính phủ, và cách báo cáo lên nhà chức trách.   https://consumer.ftc.gov/articles/government-grant-scams

Những kẻ xấu đánh lừa quí vị bằng cách nào? (How Government Grant Scammers Try To Trick You)

Bọn bịp bợm tìm cách tiếp xúc với quí vị bằng nhiều cách khác nhau. Họ đưa lên trang mạng để quảng cáo cho các khoản grants của chính phủ (nhưng đều là giả mạo). Chúng cũng có thể dùng một số điện thoại giả gọi quí vị mà khi nhìn vào Caller ID, nó như được gọi từ cơ quan chính phủ liên bang hay tiểu bang. Có kẻ lại gửi lời nhắn, điện thư, hay phương tiện truyền thông xã hội cho quí vị hay rằng quí vị đủ điều kiện để hưởng tiền cho không của chính phủ.

Bọn lừa bịp này thường hứa hẹn những điều to lớn. Chúng nói rằng quí vị sẽ được tài trợ để trả học phí, tu bổ nhà cửa, trả chi phí cho doanh nghiệp gia đình, các hoá đơn điện, nước, gas, cable, và cả những chi phí cá nhân khác.

Chúng sẽ có cách nói và hành xử rất chuyên nghiệp. Chúng cho số điện thoại giả nhưng tự nhận là làm việc cho các cơ quan chính phủ nhất là cơ quan Quản Trị An Sinh Xã Hội (Social Security Administration); có khi là Cơ Quan Quản Trị Trợ Cấp Liên Bang (Federal Grants Administration) là cơ quan không hề có thật.

Bọn xấu sẽ hỏi quí vị nhiều chi tiết về nhân thân như số An Sinh Xã Hội để xét xem quí vị có đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không. Rồi tiếp tục hỏi về số trương mục ngân hàng để chúng có thể chuyển một khoản tiền lớn vào cho quí vị; hay cũng có thể yêu cầu quí vị trả trước khoản tiền chi phí (pay up-front fee) hay yêu cầu một số tiền nào đó nghe rất hợp lý. Chúng có thể yêu cầu quí vị trả bằng thẻ gift card, thẻ cash reload card (thẻ này linh động, có thể chuyển thêm tiền vào đó), wire transfer, hay tiền ảo (cryptocurrency).

Tất cả chỉ là sự lừa gạt!

Bọn bịp rất thành thục trong việc thuyết phục quí vị. Chúng sẽ hứa hẹn hoàn trả, bồi thường nếu quí vị thấy không hài lòng. Đó là sự láo khoét; vì khi quí vị đã cho chúng biết chi tiết về ngân hàng hay đã gửi tiền cho chúng, thì coi như bắc thang lên hỏi ông trời thôi. Quí vị sẽ không bao giờ nhìn thấy khoản trợ cấp của chính phủ nào cả.

Những Điều Cần Biết về Trợ Cấp của Chính Phủ (What To Know About Government Grants)

Trước hết, cần biết rằng chính phủ không khởi động liên lạc với dân chúng về những việc như thế này qua điện thoại, điện thư, messenger, hay truyền thông xã hội để thông báo về những khoản trợ cấp miễn phí nào cả, nói chi đến trợ cấp để giúp trả tiền hoá đơn tiện nghi trong nhà, trả chi phí tu bổ nhà cửa, trả bill nhà thương, hay các chi phí cá nhân khác.

Các khoản trợ cấp chính thức của chính phủ đòi hỏi người xin phải nộp đơn và luôn luôn là những trợ cấp cho những mục đích đặc biệt. Xin vào trang web này để tìm hiểu thêm về các trợ cấp đó (https://www.grants.gov/.

Quí vị chớ bao giờ trả lời cho những kẻ lạ về những chi tiết về nhân thân và tài chánh của mình. Nhân viên chính phủ không bao giờ tiếp xúc với quí vị qua các phương tiện truyền thông xã hội, điện thoại, điện thư, messenger để hỏi quí vị về số an sinh xã hội, trương mục ngân hàng, số thẻ tín dụng… Nhân viên chính phủ cũng không bao giờ yêu cầu quí vị trả tiền để nhận sự trợ cấp; cũng không đòi quí vị trả bằng tiền mặt, gift card, reload card, wire transfer hay tiền ảo.

Như thế, dù họ có tự nhận là ai đi chăng nữa, tuyệt đối không hé miệng cho họ biết một chi tiết nào. Nếu không, bọn gian sẽ rút hết tiền trong ngân hàng của quí vị hay sử dụng chi tiết cá nhân để làm điều phi pháp, gây phương hại rất nghiêm trọng cho quí vị.

Quí vị cũng không bao giờ trả tiền để được cung cấp bản danh sách các khoản trợ cấp của chính phủ. Càng không trả trước chi phí mà bọn xấu có thể yêu cầu (pay up-front fee). Muốn biết các khoản trợ cấp của chính phủ, cách an toàn nhất là vào trang web đã nói ở đoạn trên.

Phản Ứng lập tức khi bị gạt. What To Do If You Paid A Scammer

Bọn gian sẽ yêu cầu quí vị gửi tiền cho chúng bằng phương cách mà khó có thể lấy lại. Dù thế nào chăng nữa, phản ứng lập tức cũng sẽ tốt hơn.

Nếu quí vị lỡ gửi tiền cho bọn bịp, hãy hành động nhanh chóng. Hãy liên lạc ngay các công ty mà quí vị dùng để gửi tiền (ngân hàng, thẻ tín dụng…) báo cho họ biết quí vị bị gạt và yêu cầu họ ngưng chuyển tiền hay lấy tiền lại cho quí vị.

Báo Cáo cho Cơ Quan Hữu Trách (Report Government Grant Scams)

Xin cấp tốc báo cho cơ quan hữu trách Federal Trade Commission qua trang web https://reportfraud.ftc.gov/#/

Cơ quan này sẽ làm việc với các cơ quan cưỡng chế pháp luật để điều tra sự việc.

Làm Thế Nào Để Biết và Tránh Bị Lừa Bịp (How to Recognize and Avoid Grant Scams)

https://www.grants.gov/learn-grants/grant-fraud/grant-related-scams.html

Nếu có ai liên lạc cho quí vị biết về một cơ hội nhận số tiền cho không dưới hình thức trợ cấp của chính phủ, xin hãy thận trọng. Quí vị đang bị bọn gian nhắm vào để trở thành nạn nhân của chúng. Sau đây là vài thí dụ về những quảng cáo mà quí vị nên cảnh giác:

1.- “Tin mừng! Bạn đủ điều kiện được hưởng một khoản trợ cấp của chính phủ.” (Great news! You are eligible to receive a government grant.) Xin nhắc lại, nhân viên chính phủ không bao giò liên lạc trực tiếp với quí vị về những việc như thế. Đó chính là bọn gian đang tìm cách moi tiền, moi tin tức về cá nhân và tài chánh của quí vị.

2.- “Bạn sẽ nhận trợ cấp chính phủ, chỉ cần trả một chi phí nhỏ thôi.” (For a small fee, you can obtain a government grant).

Nên nhớ: Chính phủ không đòi người nộp đơn xin các khoản trợ cấp phải trả chi phí nào cả. Nhưng cũng nên biết rằng khi nộp hồ sơ với chính phủ, quí vị được yêu cầu cung cấp vài chi tiết về tài chánh, nhưng chỉ trả lời qua trang web chính thức của cơ quan chính phủ mà thôi; và chẳng phải trả chi phí nào.

3.- “Cơ Quan Tài Trợ Liên Bang tặng cho bạn món tiền trợ cấp 8000 đô la.” (The Federal Bureau of Grant Awards has awarded you a $8,000 grant).

Xin nhớ rằng cái gọi là Cơ Quan Tài Trợ Liên Bang này là cơ quan giả mạo, không có thật. Bọn gian có thể cho quí vị địa chỉ thật của một cơ quan chính phủ nào đó, nhưng đó chỉ là lừa bịp.

4.- “Văn phòng chúng tôi ở Washington, D.C.” (Our office is located in Washington, D.C.)

Nên nhớ, với kỹ thuật điện toán hiện nay, bọn gian có thể gọi quí vị từ nhà của chúng ở nơi này, nhưng số điện thoại mang số vùng (area code) nơi kia. Có thể chúng từ Phi Châu, nhưng dùng số điện thoại Washington. Trường hợp tương tự cũng có thể xảy ra trên truyền thông xã hội.

5.- “Bạn không cần làm đơn để xin khoản trợ cấp này.” (This type of federal grant does not require an application).

Xạo! Tất cả những đơn xin các khoản trợ cấp của chính phủ đều phải qua việc nộp hồ sơ trên web của chính phủ. Quí vị không thể nộp đơn xin qua điện thoại  hay điện thư!

6.- “Bạn vừa trúng giải để nhận tài trợ của chính phủ!” (You won the government grant in a drawing).

Càng xạo hơn. Chẳng có cơ quan chính phủ nào cho tiền dân qua các hình thức bốc thăm trúng giải.

7.- “Bạn vừa nhận được tiền chính phủ mà bạn muốn xài thế nào tùy ý bạn!” (You have been awarded a federal grant that you can spend any way you like).

Chương trình tài trợ liên bang dùng cho những mục tiêu đặc biệt, nghiên cứu hay các dự án. Thường là tài trợ cho chính quyền tiểu bang, các tổ chức, các đại học. Nên cảnh giác với các lời quảng cáo khoác lác là chính phủ cho tiền để trả học phí, trả nợ thẻ tín dụng, hay các tiện nghi trong đời sống.

Đỗ Văn Phúc

Quí vị thử bấm vào các trang web này rồi sẽ thấy chúng dẫn quí vị đi ta bà hàng giờ mà không thấy được cái Max Grant ra thế nào!