Monthly Archives: April 2024

Hội Thảo về Chiến Tranh Việt Nam tại Irving, Texas

Đỗ Văn Phúc ghi nhận tư Irving, Texas.

Năm nay 2024, đánh dấu 50 năm của 1974, một năm mà Quân Lực VNCH bị cắt giảm viện trợ nhưng phải đương đầu với một lực lượng Cộng Quân ồ ạt từ miền Bắc đưa vào nhầm đánh môt trận thư hùng quyết định, Trung Tâm Việt Nam & Thư Khố Việt Nam Sam Johnson thuộc trường Đại Học Texas Tech mở cuôc hội thảo ba ngày tại thành phố Irving, Texas với chủ đề cuộc hội thảo năm nay là “Năm 1974: Nền Hoà Bình Đổ Vỡ, Chiến sự Tiếp Diễn, và Sự Chuẩn Bị cho Trận Chiến Cuối Cùng ở Việt Nam.” (1974: Shattered Peace, Continued Conflict, and Preparing for the Final Battle for Vietnam).

Continue reading Hội Thảo về Chiến Tranh Việt Nam tại Irving, Texas