Monthly Archives: May 2024

Sự Thật và Chuyện Hoang Đường về Chiến Tranh Việt Nam

(Truths and Myths about the Vietnam War)

Do Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Chiến Đấu ở Việt Nam – Atlanta (The Atlanta Vietnam Veterans Business Association Foundation  – AVVBA) thực hiện.

Trong gần 50 phút, cuốn phim nêu ra những sự thật để hoá giải những điều hoang tưởng mà giới truyền thông và các nhân vật phản chiến đã bịa đặt, xuyên tạc và vu khống để xoay hướng cuộc chiến, làm lợi cho đối phương; dẫn đến sự mất miền Nam Việt Nam vào tay Cộng Sản. Qua cuốn phim, quí vị thấy rõ bộ mặt phản phúc man trá của John Kerry, Jane Fonda, Ken Burns; cũng như thấy phong trào hippy, phản chiến đã bị đế quốc Liên Sô tung tiền ra mua chuộc và lèo lái như thế nào.

Continue reading Sự Thật và Chuyện Hoang Đường về Chiến Tranh Việt Nam