Vụ Kiện Người Quốc Gia

Diễn Tiến Chi Tiết Vụ Kiện của bà Nancy Bùi (tức ký giả Triều Giang), kiện ông Đỗ Văn Phúc năm 2009. Xin bấm vào link dưới đây để đọc toàn bộ. This image has an empty alt attribute; its file name is VuKien.jpg

https://online.fliphtml5.com/ykequ/wylp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *