Vụ Kiện Người Quốc Gia

Diễn Tiến Chi Tiết Vụ Kiện của bà Nancy Bùi (tức ký giả Triều Giang), kiện ông Đỗ Văn Phúc năm 2009.

Diễn tiến vụ kiện

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *