Category Archives: Đời Lính

Vietnam War, Lots of Misunderstandings from the American Perspective

Michael Do

There are truths that we sometimes hesitate to reveal because they might hurt the feelings of some of our friends. The Vietnam War ended almost half a century ago, but there have still been a lot of misunderstandings among our American friends, particularly the Vietnam Veterans. Our ARVN (Army of the Republic of Vietnam) soldiers had sacrificed during the war, and still, they suffered the offense on social media, mostly due to the misinformation and the superiority complex of some racist American veterans.

We don’t know how much the American soldiers were taught about Vietnam’s culture and history before they were sent to Vietnam. We guess they only learned some basic things, just enough to contact the people they rarely met. That’s why, for the past 50 years, there have been too many misunderstandings among the American public, media, and even among many soldiers who fought in the Vietnam War.

Continue reading Vietnam War, Lots of Misunderstandings from the American Perspective

Những Ngộ Nhận về Chiến Tranh Việt Nam từ phía Hoa Kỳ

Đỗ Văn Phúc

những sự thật không nên phải nói ra, vì sẽ làm phật lòng rất nhiều người khác trong đó có các bạn của chúng ta, nhất là thời gian đã qua quá lâu. Nhưng chẳng đặng đừng vì không thể để cho những sự thật bị chôn vùi, xuyên tạc mà nạn nhân là những người lính VNCH từng chịu quá nhiều cay đắng, khổ nhọc trong chiến tranh cũng như sau đó. Họ đã đổ máu, hy sinh cuộc đời mình cho tổ quốc và dân tộc; thì nay không lý do gì để họ cứ bị những kẻ tự tôn và nặng óc kỳ thị tiếp tục xúc phạm.

Chúng tôi không rõ những người lính Mỹ trước khi lên đường sang Việt Nam đã được dạy những gì về lịch sử, phong tục, ngôn ngữ Việt Nam, hay chỉ vài điều căn bản vừa đủ để tiếp xúc mà thôi. Vì thế, do sự thiếu hiểu biết về lịch sử Việt Nam, nhất là về chiến tranh Việt Nam, mà đã dẫn đến những ngộ nhận quá đáng trong quần chúng Hoa Kỳ, thể hiện qua phim ảnh, sách báo, các bài thuyết trình, các câu đối thoại trên truyền thông xã hội (mà gần đây chúng tôi phải đương đầu). Đây là điều mà đại đa số người Mỹ – ngay cả những cựu quân nhân từng tham chiến tại Việt Nam – đã hiểu sai. Theo họ:

_ Cuộc chiến Việt Nam là giữa nước Mỹ và Việt Nam (bỏ quên sự hiện diện và vai trò chính của Việt Nam Cộng Hòa và Quân Lực VNCH)

– Nếu có nơi nào nhắc đến Việt Nam Cộng Hòa thì đa số là vu khống, mạ lị VNCH nào là tham nhũng, vô tài; QLVNCH thì hèn nhát, không chịu đánh nhau, bỏ chạy trước địch quân…

Continue reading Những Ngộ Nhận về Chiến Tranh Việt Nam từ phía Hoa Kỳ

Nỗi Buồn Nhược Tiểu

Đỗ Văn Phúc

Quốc kỳ VNCH chỉ ngang bằng Quân Kỳ các binh chủng Mỹ hay sao?

25 tháng 6, 2022 vừa qua, tại thành phố Mineral Wells chừng một giờ xe phía bắc của thành phố Dallas (Texas), đã khánh thành một viện Bảo Tàng Chiến Tranh VN mà được xem là lớn có hạng tại Mỹ. Hàng chục thành viên người Mỹ gốc Việt tại vùng Dallas Fort Worth đã đến tham dự.

Sau ngày lễ, một trang Facebook của một tổ chức người Mỹ gốc Việt ở Fort Worth đã post lên hàng chục tấm hình của buổi lễ khánh thành Viện Bảo Tàng Chiến Tranh Việt Nam cũng như hình ảnh trưng bày bên trong. Trong những tấm ảnh các thứ trưng bày trong Viện Bảo tàng Chiến Tranh VN, chỉ thấy hình ảnh, tài liệu, quân trang quân dụng và ảnh sinh hoạt của người lính Mỹ và một số hình ảnh và di vật của Việt Cộng triển lãm trong hai ba căn nhỏ (booth). Nhìn lui, nhìn tới, hoàn toàn không có lấy một tấm ảnh hay vật dụng gì của người lính VNCH! Sau đó, tôi đã gọi điện thoại hỏi và được Tiến Sĩ Phan Quang Trọng, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, xác nhận điều này!

Continue reading Nỗi Buồn Nhược Tiểu

My Band of Brothers

Michael Do

From my bunker, Aspirant Tĩnh walked toward the tent, cursing,

“The SOB thinks he was a general. What’s a fucking arrogant!.”

Sergeant Hung, who was sitting by me, approached the new guy and asked,

“What’s wrong, Aspirant? Who is arrogant?”

“That damned Lieutenant Phuc, the commander. He acts like a big boss.”

“ He is here with me. Look! He is drinking at the table. You may have seen someone else.”

“So, who is the Lieutenant in the bunker? I saw him with his rank insignia on his cap,”

We burst into a laugh! It was Vinh, the deserter laborer, who served as my helper and coiffer.

“I am sorry, Lieutenant. I did not notice you earlier. I think the guy down there is the commander since he talks to me like a boss.”

Continue reading My Band of Brothers

The Somber Year-End Days at Loc Ninh

Michael Do

Lieutenant Nguyen Van Quoc, the Operation Officer of the 8th Regiment, lifted the poncho that covered the bunker to look at the sky. Although it was almost noon, the fog descended more and more over time and caused a thick blanket that obscured the view of the base area. Seeing the head of the S-2 Intelligence Officer peeking out at the next bunker, Quoc grumbled,

“What the weather! How do the soldiers fight in this bad condition?”

“The enemies are in the same situation!”

“Maybe they are fucking their bitches in that forest! Who knows?”

The two officers dressed up, walked to the TOC, and continued the chat.

Continue reading The Somber Year-End Days at Loc Ninh

The First New Year’s Victory

Michael Do

“Raise the Flag on the ThPong Vietnam Village before the Sunrise! An Audacious Determination on Battlefield in Cambodia.”

Captain Nguyen Chi Hien led the battalion in a triumphal return to Lai Khe.

That was the big headline run on the front page of all Saigon newspapers on the first days of the Tân Hợi lunar new year to celebrate the victory of the 4/8th Battalion at Snuol, Cambodia.

The truth is the battle began at sunrise and quickly ended in the afternoon. Although it was a short battle, it marked the first brilliant victory of the ARVN on the battlefield outside the frontier.

Continue reading The First New Year’s Victory

A Day in the Iron Triangle Secret Zone

Michael Do

This image has an empty alt attribute; its file name is Nga5TamGiacSat-1024x588.jpg
Ngả Năm Chuồng Chó

Kien[1] Base was built in the middle of the Iron Triangle secret zone about two kilometers from the small town of Ben Cat. The Iron Triangle is a small part of the larger triangle between the Thi Tinh River on the east and the Saigon River on the west. The acute angle is the meeting point of two rivers at Ben Cat.

On the north side, a dirt road from Ben Cat bridge ran along the river to Dau Tieng and farther to the Cambodian border. This had been, for decades, the supply route of the enemies to many famous secret zones such as war zones D, Long Nguyen, Boi Loi, Ho Bo, and Tam Giac Sat (Iron Triangle), to name a few!

Continue reading A Day in the Iron Triangle Secret Zone

Serve with Honor and Pride

Michael Do

Si Vis Pacem, Para Bellum[1]

The history of Vietnam is the history of a ceaseless struggle over four thousand years to survive harsh conditions and constant threats from foreign invasions. Vietnamese are peace-loving people but were pushed into a dangerous situation of extinction. They had to fight and became the finest and most experienced combatants in the South East Asia region in order to maintain their independence and conserve their distinguished culture.  

Continue reading Serve with Honor and Pride

The Rocket City

Michael Do

The helicopters were hovering about four feet above the ground to drop the 2nd Platoon. Aspirant Chieu and the men of his 2nd Platoon quickly jumped out and spread thin in all directions to set up a security perimeter for the LZ. My CP and the 4th Platoon were in the 3rd round. Last was the 1st Platoon.

In this part of War Zone C. northwest of Lai Khe, our division base, no pocket of grassland was large enough for an ideal landing zone. We landed right on the pathway cleared by the Rome Plows of the 169th US Engineer Battalion. The Americans used giant armored bulldozers (a.k.a. Rome Plows) to create crossed pathways in the dense forest and jungle. From above, the forest looked like a large chest table or a grid formed by squares of the size 100 by 100 meters each.

Continue reading The Rocket City

My First Real Battle: Dong Xoai

Michael Do

I have been with the 5th ID, 4/8 Battalion for ten months and have experienced only some minor contact with the enemies until now.

The National Route 13, starting from Saigon, went to Binh Duong, An Loc, and Loc Ninh, then continued to the Snuol district of Cambodia. The alpha base was the last military post of ARVN on the south side of the border. About five kilometers north of Binh Duong, the route split at Nga Tu So. From there, the 13-bis route ran to Phu Giao, Dong Xoai, Bunard, and Phuoc Binh, the capital city of Phuoc Long Province.

Continue reading My First Real Battle: Dong Xoai

The Apprentice

Michael Do

Aspirant Lo Duc Tan grabbed my hand, and shouted as he pulled me down to the ground:

“Lie down. Dig in or run to that gravestone. They are shelling the mortars.”

The company was approaching Ap Nha Viet. We walked in two columns past a local cemetery and were detected by the enemy’s reconnaissance.

A fresh new graduate from the military school, I was like an apprentice who could not detect the sound of the departing mortar shells from a far distance. I even could not distinguish the sound of the mortar from that of a cannon. In great confusion, what I could do was react to what Tan said.

Boom, boom, boom…

Continue reading The Apprentice

Mom Won’t Be Home Tonight

Michael Do

This image has an empty alt attribute; its file name is Vietnam-War-Ishikawa-Bunyo-006-1024x665.jpg

My battalion had just finished the supplementary training at Huynh Van Luong Training Center. Then, it was ordered to get ready for a sudden operation at Dau Tieng, Tri Tam District. We were attached to the Armored Cavalry Regiment of the US 1st Infantry Division (the Big Red One). From the training center, we were transported to Ben Tranh village, next to the famous Michelin rubber plantation. The American regiment had been at the gate of the training center with dozens of heavy tanks and APCs[1].

As an XO[2] of the company, I had to go with the 3rd Platoon of Aspirant Phuong. We mounted on the APCs, one squad each. The M-113 APC was designed to carry infantrymen in its hull. However, the wall and floor made of aluminum alloy could not stand the explosion of the enemy’s B-41 RPG[3]. The heat caused by the first RPG explosion could melt the wall to make way for the warhead to penetrate, and boom! Nothing would survive!

Continue reading Mom Won’t Be Home Tonight

Zien Hong Campaign

Three Months with the Regional Forces’ Soldiers.

Michael Do

This image has an empty alt attribute; its file name is Zienhong-691x1024.jpg

The Quang Tri Military Sector conference room was crowded with about thirty men eager to receive their assignment orders. They were new officers who had recently graduated from Thu Duc Infantry School and six cadets from Polwar College. They would soon depart to six sub-sectors to work closely with the RF and PF soldiers in the next three months. They were members of a political campaign vital to the republic’s destiny during the great turning point of its history.

It has been more than two years since we entered Polwar College. Now that it was the end of our long journey of tough military training and an academic curriculum. We were very excited, waiting for a beautiful day to earn the final reward as newly commissioned officers of the Vietnamese Armed Forces.

Continue reading Zien Hong Campaign

Love transformed me into a daredevil!

Michael Do

Dalat was famous for its beautiful hilly landscape and mild climate throughout the year. Dalat was also well-known because it was home to the ARVN’s three most important military schools: The National Military Academy, the Polwar College, and the Staff and Command College.

The Polwar College was located on a low hill north of the city. On the other side of the narrow street Vo Tanh, on the other hill, there was a school for girls – the Bui Thi Xuan High School.

The first class of Polwar cadets arrived at Dalat in May 1967 after four months of basic training at Thu Duc Infantry School. Every Monday morning, two hundred young men of the Polwar cadet battalion in their dress uniforms fell into formation in front of the headquarters building to perform the flag-raising ceremony. At the same time, hundreds of young girls in purple Vietnamese dresses stood at attention to observe the same ritual.

Continue reading Love transformed me into a daredevil!

The 5th Infantry Division

Michael Do

There were eleven infantry divisions in the Army of the Republic of Vietnam. The 1st, the 2nd, the 3rd (belonged to the I Corps/ 1st Military Region); the 22nd and the 23rd (II Corps/ 2nd MR); the 5th, the 18th, and the 25th (III Corps/ 3rd MR); and the 7th, the 9th, and the 21st (IV Corps/ 4th MR).

Initially, the 5th ID was founded in the far north of Vietnam. During the First Indochina War, the French army recruited its soldiers from the Nung ethnicity to form groups to patrol the Vietnamese-Chinese border. Nung people speak Guangdong Chinese with a particular accent. Many fled China after the Chinese Communists seized power in 1949. Their commanding officer was Colonel Vong A Sang, who later became the first commander of the 5th ID.

Continue reading The 5th Infantry Division

Ngành Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH qua Cách Nhìn của một Quân Nhân Mỹ

This image has an empty alt attribute; its file name is va-co.jpg

Đỗ Văn Phúc tóm lược bài viết của Thượng sĩ Herb Friedman. Bài rất dài có nhiều hình ảnh và lời giải thích. Chúng tôi chọn giữ lại những đoạn quan trọng và sắp xếp lại cho phù hợp khuôn khổ tờ báo. Vị nào muốn xem hết bài, xin vào trang web: http://www.psywarrior.com/VietnamGPWD.html    

  

Continue reading Ngành Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH qua Cách Nhìn của một Quân Nhân Mỹ

Remembering the ARVN

A collection of Patches, Badges, Insignia, Medals, Decorations of the Republic of Vietnam Armed Forces.

A Collection of the Patches, Badges, Insignia, Decorations and Medals of the Republic of Vietnam Armed Forces (1955-1975). It took the author almost 30 years to collect, rework, touch up thousands of images. We made this collection to dedicate to the members of the ARVN who fought persistently and bravely in Vietnam War. This work is also to pass down to the next generations the legacy of suffering but courage of the soldiers of South Vietnam Armed Forces.The book is 210 pages with more than 3000 colorful images including a photo album of the ARVN typical activities.

https://fliphtml5.com/homepage/ykequ

Contact: [email protected], or 512-437-1193

Now available on Amazon.com https://www.amazon.com/Remembering-ARVN-Collection-Republic-Decorations/dp/1653303433

Giải Độc về Chiến Tranh Việt Nam


Đỗ Văn Phúc tường trình đặc biệt từ Richmond, Virginia

Đây là thành phố Richmond, thủ phủ của Tiểu bang Virgina nằm ở miền Đông bắc Hoa Kỳ, nơi ngày 10 tháng 8, 2017 đã diễn ra buổi tọa đàm về Chiến tranh Việt Nam do Đài truyền hình WCVE và dài truyền thanh WHTJ thuộc hệ thống đài chính PBS tổ chức. Chúng tôi từ Austin, mang sứ mạng đem tiếng nói trung thực của một người lính Việt Nam Công Hoà đóng góp vào công tác giải toả những thắc mắc mà người dân Hoa Kỳ còn mơ hồ về một sự thật sau hơn 42 năm bị các truyền thông khuynh tả Mỹ bóp méo, xuyên tạc. Continue reading Giải Độc về Chiến Tranh Việt Nam

Bảo Vệ Danh Dự QLVNCH Qua Vấn Đề Sử Dụng Quân Phục

Kính mời nghe buổi hội luận trên Đài Phát Thanh Việt Nam chiều thứ Bảy 12/3/2016 về vấn đề sử dụng quân phục để bảo vệ danh dự của QLVNCH. Với sự tham dự của Thiếu Tá Trần Vệ (Thủy Quân Lục Chiến), Đại Úy Đoàn Trọng Hiếu (Biệt Động Quân), và Đại Úy Đỗ Văn Phúc (Bộ Binh)

Lễ Phủ Cờ, Có Nên hay Không?

Nếu Có, thì Phải Nghiêm Trang, Đúng Cách!phuco

Lễ phủ cờ trên quan tài là một ân sủng mà chính phủ thay mặt quốc dân, tỏ lòng biết ơn đối với những chiến sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc. Những chiến sĩ này là quân nhân tại ngũ đã hy sinh ngoài chiến trận hay bị giết bởi quân địch trong những trường hợp khác. Cũng có thể quân nhân đã hưu trí nhưng từng có nhiều công trận đặc biệt, cũng có thể là các cán bộ, công chức bỏ mình khi thi hành công vụ – những điều sau này chúng tôi không chắc lắm. Continue reading Lễ Phủ Cờ, Có Nên hay Không?

Vấn Đề Hôm Nay: Quân Phục và Tư Cách

TST2Tình cờ, tôi nhận được một email có kèm video về lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực được các hội đoàn Quân đội tổ chức ngày 21 tháng 6, 2015 tại Tượng Đài Chiến Sĩ ở Houston.  Trong hàng quan khách tham dự, thấy có cựu Đại Tá Trương Như Phùng và một vị mặc lễ phục trắng đeo cấp hiệu Chuẩn Tướng. Vị này được giới thiệu là Chuẩn Tướng TST của ngành Cảnh Sát, và dự lễ với tư cách chủ toạ! Continue reading Vấn Đề Hôm Nay: Quân Phục và Tư Cách

Dây Biểu Chương: Đeo thế nào cho đúng cách?

phuc2010_3Sau khi Đài Phát Thanh Việt Nam truyền đi buổi hội luận về việc tiếm mạo quân phục QLVNCH , có nhiều vị gọi điện thoại khích lệ và tán thành. Cũng có vị thắc mắc về việc đeo dây Biểu Chương vì họ thấy trong ảnh và đoạn video của nhóm chính phủ Đào Minh Quân có một anh mang quân phục Nhảy Dù, trên nón Beret đỏ có đeo một sao (Chuẩn tướng), và bên vai đeo một lúc hai dây Biểu chương. Một dây màu đỏ, một dây màu vàng; và đặc biết hai dây đeo ngược chiều với nhau!. Vị thính giả này hỏi ý kiến rằng đeo như thế có đúng cách hay không. Continue reading Dây Biểu Chương: Đeo thế nào cho đúng cách?

Tiếm mạo Quân phục của Quân Lực VNCH

HỘI LUẬN “ Hề hoá cuộc đấu tranh”Capture

(Chúng tôi chỉ có thể đưa các câu trả lời của ông Phúc. Xin quý vị nghe đoạn Audio để biết hết toàn bộ)

Ảnh bên: những người đeo cấp tá, cấp tướng giả mạo của nhóm chính phủ tự phong Đào Minh Quân. Chú ý, ông “Thiếu Tướng” Nhảy Dù đeo một lúc cả 2 dây biểu chương màu Bảo quốc Huân Chương (đỏ) và màu Anh Dũng Bội Tinh (vàng). Đúng ra chỉ đeo dây nào có cấp độ cao hơn mà thôi! Còn ông “đại tá” Không Quân thì đeo cả “cánh bay” trên nón calo!!! Continue reading Tiếm mạo Quân phục của Quân Lực VNCH

Tôi vào lính!

Đặng Kim Hoa

Tuổi học trò ngây thơDAI HOI NQN KY 5 TAP 1 382. Ngày hai lần đến trường, vô tư lự, tôi chưa hề có một dự tính, ước mơ gì cho tương lai. Như hầu hết các thiếu nữ Việt Nam thời đó, có lẽ cuộc đời tôi rồi cũng theo một con đường thông thường là lấy chồng, nuôi con, suốt năm quanh quẩn trong nhà tề gia, nội trợ mà thôi.

Nhưng không ngờ, chỉ một hình ảnh thoáng qua nhẹ nhàng mà đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Continue reading Tôi vào lính!

Có Nhau Suốt Đời

Đặng Kim HoaHoaNTTXH

(Phòng Xã Hội,Trường Chỉ Huy Tham Mưu QLVNCH)

Giữa đầu năm 1967, sau khi mãn khoá quân sự ở Trường Nữ Quân Nhân, chúng tôi được trả về Cục Xã Hội để chờ nhập khoá Nữ Trợ Tá. Cục Xã Hội nằm ẩn khuất trên đường Đồn Đất với những dãy nhà ngói cũ kỹ thấp lè tè nhưng lại rất nhộn nhịp vì có các khoá sinh Nữ Trợ Tá lúc nào cũng cười nói ồn ào. Khoá chúng tôi khai giảng trễ một tháng nên trong lúc chờ đợi, chúng tôi được giao các công việc lặt vặt tại các văn phòng của Cục. Continue reading Có Nhau Suốt Đời

Tài Liệu về Chiến Tranh Chính Trị

https://www.youtube.com/watch?v=7R30Cixqf_Q
CTCT2Kính thưa quý vị,
Kính mời quý vị xem toàn bộ cuộc phỏng vấn ông Đỗ Văn Phúc,  Sĩ quan tốt nghiệp Khoá I Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt.
https://youtu.be/7R30Cixqf_Q
Ông Phúc nói về Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị và ngành Chiền Tranh Chính Trị trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Cuộc phỏng vấn do Bùi Dương Liêm thực hiện vào ngày 6 tháng 7 năm 2015
tại Fairfax Public Access, Fairfax, Virginia.

Trân trọng,
Bùi Dương Liêm
THVN/HTĐ


Một Chiến Công Bị Quên Lãng

Kỷ niệm 41 năm ngày Chiến Thắng An Lộc – Bình Long

Đỗ Văn PhúcANLOC2

Trận tử thủ An Lộc được xem là một trong ba trận đánh lừng danh nhất trong quân sử Việt Nam Cộng Hoà vào mùa hè năm 1972, mà sau này được nhà văn Dù Phan Nhật Nam đặt tên là “Mùa Hè Đỏ Lửa”
Bốn mươi mốt năm về trước, đúng vào 7 tháng 4, 1972, Cộng quân đã tung ba sư đoàn bộ binh (5, 7, và 9) cùng thiết giáp ồ ạt tấn công vào thị trấn bé nhỏ An Lộc, nơi đang là tỉnh lị của tỉnh Bình Long, chỉ cách thủ đô Sài Gòn khoảng một trăm cây số. Continue reading Một Chiến Công Bị Quên Lãng